UFI-koder er ikke en del af Miljøstyrelsens etiketgodkendelse til plantebeskyttelsesmidler

02-10-2020
Pesticider

Ved godkendelse af en etiket til et plantebeskyttelsesmiddel vil UFI-koden ikke indgå i Miljøstyrelsens godkendelse af etiketten. Der er derfor ikke krav om, at godkendelsesindehavere skal indsende etiketter til ny godkendelse, hvis UFI-koden er den eneste tilføjelse på etiketten. Er der foretaget andre ændringer som eksempelvis nyt layout, skal etiketten dog godkendes af Miljøstyrelsen.

Den unikke formelidentifikator (UFI) er en entydig alfanummerisk kode, der utvetydigt kæder de indberettede oplysninger om sammensætningen af en blanding sammen med det produkt, der markedsføres. Sammen med et produkts handelsnavn gør UFI’en det muligt for Giftlinjen og andre giftinformationscentre at identificere det produkt, der er involveret i en forgiftning, og sammensætningen af ​​blandingen i det pågældende produkt.

UFI-koden skal leve op til de krav, som er fastsat i CLP-forordningen. Der er fastsat en indfasningsperiode fra 1. januar 2021 til 1. januar 2025. Tidsfristen for påsætning af UFI-kode og indberetning af sammensætningsoplysninger via PCN-portalen afhænger af anvendelsen og slutbrugeren af blandingen. Fristen for blandinger, der sælges til forbrugere og professionelle er 1. januar 2021.

Det er muligt frivilligt at vælge at indberette oplysninger til Produktregisteret eller Miljøstyrelsens Produktinformation i stedet for i første omgang at indberette via PCN-portalen. Indberetninger af oplysninger til Produktregisteret eller Miljøstyrelsens Produktinformation inden for tidsfristerne er gyldige frem til 1. januar 2025. Det gælder dog kun, hvis der ikke foretages ændringer i sammensætningen af produktet, som i givet fald kræver opdatering af oplysningerne.

Læs nærmere om UFI-koder og indberetning af sammensætningsoplysninger her