Udslip af genetisk modificerede organismer i Ballerup Kommune

23-10-2020
Genteknologi

Miljøstyrelsen har modtaget oplysninger om, at der er sket et udslip af genetisk modificeret gær i Ballerup Kommune. Udslippet var begrænset til 0,2 liter, og vurderes ikke at medføre risici for natur, miljø og sundhed. Væsken er kommet i en vask og løbet igennem neutraliseringsanlæg til offentlig vandbehandling. Gæren forventes ikke at kunne overleve i kloakmiljøet, da der ikke er noget gæren kan leve af, og temperaturen og miljøet er forkert for at gæren kan gro. Samtidig er volumen så minimal, at gæren bliver meget fortyndet. Det forventes derfor ikke, at gæren er levedygtig.

Miljøstyrelsen har modtaget oplysninger om, at der den 13. oktober 2020, er sket et udslip af genetisk modificeret gær til en kloak, der fører til rensningsanlæg, i Ballerup Kommune. Udslippet var begrænset til en meget lille mængde på 0,2 liter. Det genetisk modificerede gær forventes meget fortyndet med spildevandet, samtidig med at disse ikke kan overleve eller vokse i miljøet i kloakken. Organismen får ikke den rette temperatur og næringsindhold, der er nødvendig for vækst i kloakken, og der vil være konkurrence fra andre mikroorganismer. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at udslippet ikke medfører miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Miljøstyrelsen vil sammen med virksomheden gennemgå årsagen til uheldet, for at sikre lignende tilfælde ikke forekommer.

Ballerup Kommune, samt ansvarlige for spildevandsanlægget, er blevet orientereret om udslippet.

Miljøstyrelsen er beredskabsmyndighed ved udslip af genmodificerede organismer fra indesluttede anvendelser, og udsender altid en nyhed ved udslip af genetisk modificerede organismer til offentligt areal. Læs mere om Miljøstyrelsens rolle her.