Tre ulovlige stofmundbind tilbagekaldes

27-10-2020
Biocider Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen tilbagekalder tre forskellige slags stofmundbind, som er ulovlige. De er bl.a. ulovlige, fordi virksomhederne ikke kan dokumentere, at de kan slå vira ihjel via det tilførte kemikalie i mundbindene.

Modelfoto fra Colourbox

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 23. oktober 2020 påbudt de følgende virksomheder straks at tilbagekalde og stoppe salget af nedenstående stofmundbind:

1. LICOTRONIC APS straks at tilbagekalde henholdsvis stofmundbindene PACSAFE Viraloff og PACSAFE Silver iON

2. Mtp.dk ApS straks at tilbagekalde stofmundbindet PACSAFE Silver iON

3. Brandt Care ApS straks at tilbagekalde stofmundbindet KOBBER Mundbind

For de tre mundbindsprodukter gælder det, at virksomhederne bag ikke har kunnet dokumentere, at mundbindene overholder biocidreglerne, da produkterne ikke er opført i produktregistret, ikke er godkendt som et produkttype 2 biocidprodukt, ligesom der ej heller er meddelt en midlertidig dispensation fra de danske myndigheder, så produkterne kan markedsføres. 

”Virksomhederne har solgt genanvendelige stofmundbind, der anprises med bl.a. at kunne slå virus ihjel via et tilført kemikalie i mundbindene. Sådanne produkter må ikke markedsføres eller anvendes, medmindre det er godkendt i henhold til EU’s biocidforordning. Det har virksomhederne ikke sikret, hvorfor produkterne er ulovlige at markedsføre”, siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at virksomhederne skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til forhandlere og brugere som har købt produkterne inden for det sidste år fra dags dato, og efter udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet (to hverdage), inden tre hverdage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Påbuddene er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst:

Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.