To nye slags ulvesikrede hegn

06-10-2020

Husdyrholdere kan nu søge tilskud til to nye slags ulvesikrede hegn.

Miljøstyrelsen har siden 2017 givet tilskud til ulvesikrede hegn i de områder af Danmark, hvor risikoen for ulveangreb på husdyr er størst. Der er i dag etableret ca. 50 km. ulvesikrede hegn i Vest- og Midtjylland, og erfaringerne med hegnene som afværgeforanstaltning mod ulveangreb er gode, eftersom der endnu ikke er dokumenteret ulveangreb bag fungerende ulvesikrede hegn.

Ulvesikrede hegn kræver ofte en ekstra indsats fra husdyrholderne. Stationære ulvesikrede hegn skal typisk vedligeholdes oftere end almindelige stationære hegn, da den nederste hegnstråd sidder lavt og skal holdes fri for vegetation, mens ulvesikrede mobile hegn (som i dag består af 5 strømførende tråde) tager længere tid at sætte op og tage ned end almindelige mobile hegn med færre strømførende tråde.

Miljøstyrelsen har løbende været i dialog med fåreavlere, som har gjort erfaringer med de ulvesikrede hegn, og styrelsen vil nu udvide ordningen med to nye hegn, som gør det lettere for husdyrholderne at anvende og opsætte ulvesikrede hegn.

Med det første nye hegn (model 2) gøres det muligt, at der kan etableres stationære hegn uden en lav nedre strømtråd. Det kan etableres fra bunden eller ved opgradering af eksisterende nethegn. Opsætning af hegn efter denne model vil som udgangspunkt medføre, at husdyrholderne selv afholder en del af etableringsomkostningerne, men medfører til gengæld, at husdyrholder på den lange bane sparer udgifter til vedligehold. Hegnene kan desuden have en positiv sideeffekt ift. at afværge angreb fra andre rovdyr som fx ræve.

Det andet nye hegn (model 3) er en hegnstype som ikke tidligere har været afprøvet som afværgeforanstaltning ift. ulveangreb og lanceres derfor indtil videre som et forsøg. Modellen er et alternativ til ulvesikrede mobile hegn og tager i videst muligt omfang udgangspunkt i det opsætningsmateriel, som i forvejen anvendes af de professionelle fåreavlere til opsætning af mobile hegn. De ændrede krav til hegnet har til hensigt at minimere merudgifter ved opsætning og nedtagning. Forsøget løber som udgangspunkt til udgangen af 2022, hvorefter Miljøstyrelsen vil evaluere hegnenes effekt.

Læs mere om de nye hegn her

For yderligere information kan henvendelse ske til projektleder Lasse Jensen på mobil: 4126 9340.