Så er udbud af opgaver for grundvandskortlægningen 2021-2023 sendt ud

19-10-2020

Miljøstyrelsen har annonceret et udbud på Udbud.dk vedrørende udførelse af opgaver i forbindelse med kortlægning af grundvand i 2021-2023.

Miljøstyrelsen udbyder 5 delkontrakter på udførsel af opgaver i forbindelse med grundvandskortlægning i 2021, 2022 og 2023.

Interesserede opfordres til at byde på delkontrakterne.

Afgivelse af tilbud skal ske skriftligt via det elektroniske udbudssystem TrueTender. Dette kan tilgås via linket: https://tender.konnect.dk/invite/835