Samlet forståelse af spraydrift, luftbåren afdrift og fordampning

29-10-2020
Pesticider

Ny rapport beskriver en samlet forståelse af spraydrift, afdrift og fordampning af pesticider fra kornmarker

Undersøgelsen, der er udført af forskere fra Aarhus Universitet, beskriver detaljerede felt- og laboratorieundersøgelser af afdrift og fordampning af pesticider fra kornmarker. 

Hypotesen ved projektets start var, at sedimentationsafdrift (spredning af større dråber i sprøjtetågen under sprøjtning direkte til omgivelserne) og luftbåren afdrift (spredning af små dråber i sprøjtetågen over store afstande) er korreleret og begge påvirkes betydeligt gennem valg af sprøjteteknik og hensyntagen til vejrforhold. Det var forventet, at den luftbårne afdrift er meget betydelig, hvis der anvendes en uhensigtsmæssig sprøjteteknik under ugunstige vejrforhold. Prosulfocarb blev anvendt som modelstof, og der sker en betydelig afdampning af prosulfocarb efter udbringning, hvilket kan begrunde, at stoffet findes i stor afstand fra behandlede marker.

Prosulfocarb blev i markforsøg anvendt med sprøjteteknikker, kategoriseret som fin, medium og grov forstøvning under varierende vejrforhold. Undersøgelsen viste, at den luftbårne afdrift var mindst 2,5 – 3 gange større end sedimentationsafdriften. Ved anvendelse af dyser med grovere forstøvning opnås der en reduktion af den luftbårne afdrift, som er mindst lige så stor som afdriftsreduktionen på sedimentationsdelen.

Fordampning af prosulfocarb blev undersøgt i et feltforsøg og brugt som grundlag for en model til beskrivelse af fordampningen. Modellen viste, at ud over tid efter udsprøjtning har vindhastighed stor betydning for fordampning. Disse resultater stemmer overens med visse litteraturdata, men ikke med andre. Det antyder dog, at med den nuværende viden er det svært at beskrive generelle regler for, hvordan en stor fordampning kan undgås.

En litteraturgennemgang konkluderede, at den atmosfæriske transport af prosulfocarb i dagslys forventes at være begrænset til korte distancer på grund af nedbrydning af stoffet i sollys. I mørke er nedbrydningen mindre, og transport over større afstande vil kunne forekomme.

Projektet blev støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.
Læs hele rapporten her.