Problematiske stoffer i produkter fra udenlandske netbutikker

05-10-2020
Kemikalier Borger Tilsyn og håndhævelse

Man risikerer at blive udsat for sundheds- og miljøskadelige stoffer som bly, cadmium, ftalater og chlorparaffiner, når man køber ind i udenlandske netbutikker. Det viser en ny stikprøveundersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Legetøj, elektronik, regntøj og andre produkter købt i udenlandske netbutikker indeholder ofte for store mængder af bly, cadmium, ftalater og chlorparaffiner (SCCP).

Det viser en ny undersøgelse, som Miljøstyrelsens har foretaget på i alt 54 PVC-produkter indkøbt fra udenlandske online butikker.

I alt 13 produkter (24%) overskred grænseværdierne for en eller flere af følgende sundheds- og miljøskadelige stoffer: bly, cadmium, ftalater og chlorparaffiner (SCCP).

De 54 produkter dækker over varer, som danske forbrugere ofte køber over nettet bl.a. badeudstyr, legetøj, kæledyrsartikler, bilmåtter, beklædning, regntøj, presenninger, haveudstyr, elektroniske småartikler, personlig pleje og typiske produkter købt i byggemarkeder.

Derudover blev der fundet 22 produkter ud af 41 undersøgte (54%), der indeholdt ftalater, som netop er blevet forbudt ifølge helt nye REACH restriktioner indført efter indkøbet af produkterne.

Miljøstyrelsen har indberettet de nævnte produkter til det fælleseuropæiske markedsovervågningssystem ICSMS, hvor andre EU-lande bliver varslet om, at produkterne er ulovlige. Derudover er de produkter, der er indkøbt i tredjelande uden for EU, blevet notificeret til den relevante e-handelsplatform, med en anmodning om at fjerne produktet, jf. den aftale som EU har med en række e-handelsplatforme.

Der blev ikke fundet en systematisk forskel på ovenstående to grupper af overtrædelser i forhold til om produktet er hjemkøbt eller produceret inden for EU (eksklusiv Danmark) versus uden for EU.

Indholdet af især ftalater i produkter indkøbt i Danmark har være undersøgt i mange tidligere kontrolprojekter heriblandt i 2018 for to af produktgrupperne i indeværende projekt: legetøj og typiske produkter købt i byggemarkeder. Talmaterialet for de enkelte produktundergrupper i indeværende projekt er dog for begrænset til, at der kan laves direkte sammenligninger til disse tidligere kontrolprojekter. Derfor kan man ikke med dette projekt direkte udtale sig om, hvorvidt den danske forbruger øger risikoen ved at handle på nettet uden for Danmark.

Fakta

Fakta om Ftalater
Ftalater er en gruppe af stoffer, der primært anvendes til at blødgøre plasttypen PVC. Nogle ftalater har vist sig at være hormonforstyrrende og skade reproduktionsevnen, mens andre ftalater ikke er dokumenteret som problematiske.

Fakta om chlorparafiner (SCCP)

Chlorparaffiner anvendes blandt andet til at blødgøre plasttypen PVC. De er farlige for miljøet.

Fakta om Bly
Bly indgår i additiver, der anvendes til at varmestabilisere PVC materialet under dets produktion. Bly er et giftigt tungmetal, der påvirker nervesystemet og evnen til at lære. Bly er endvidere giftigt for vand og jordorganismer. Det ophobes i naturen og i mennesker.

Fakta om Cadmium
Cadmium indgår i additiver, der anvendes til at varmestabilisere PVC materialet under dets produktion. Cadmium er et grundstof, der er giftigt for både mennesker og miljø. Hos mennesker kan Cadmium føre til giftige effekter særligt i nyrerne. Der ses også effekter på skelettet (knogleskørhed) og åndedrætssystemet efter vedvarende udsættelse. I arbejdsmiljøet er der set en sammenhæng mellem længere tids udsættelse for høje koncentrationer af Cadmium og udvikling af lungekræft..

Kontakt

Helle Simon Elbro
AC-tekniker, Kemikalier

Læs den nye undersøgelse

Rapporten "Kortlægning af uønskede additiver i PVC produkter importerede over nettet" kan læses både i en dansk og i en engelsk udgave.
Hent dansk version
Hent engelsk version

Tidligere advarsler

Miljøstyrelsen har tidligere advaret danske forbrugere om at tre specifikke produkter, der indeholder ftalater, kan udgøre en alvorlig risiko
Læs videre