Ny rapport: God økonomi i grønne indkøb

26-10-2020

Det kan ofte betale sig på bundlinjen at tænke bæredygtighed og cirkulær økonomi ind i offentlige indkøb.

Manglende grøn omstilling forklares ofte med, at de bæredygtige valg er dyrere. Men det er de faktisk ikke, hvis man ser på totaløkonomien. Det viser en undersøgelse af 8 produktområder inden for offentligt indkøb, som Viegand Maagøe har foretaget for Miljøstyrelsen.

- Vi havde en formodning om, at bæredygtige valg sagtens kan være billigere i længden, og den fik vi bekræftet. For stort set alle produktområder er der en sammenhæng mellem de laveste totaløkonomipriser og de laveste klimabelastninger. Med andre ord går pris og klima hånd i hånd, siger chefrådgiver i Viegand Maagøe Christian Aage Lundsgaard, der har været projektleder på undersøgelsen.

Hos Miljøstyrelsen finder man resultaterne spændende.

- Vi arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig indkøbspolitik for dermed at minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Og i den sammenhæng er det et stærkt argument, at vi nu kan vise, at det grønne valg også kan betale sig økonomisk, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Susanne Ulrich.

Brug totaløkonomi som tildelingskriterium
Totaløkonomien er et udtryk for den samlede udgift til indkøb, brug og bortskaffelse af et produkt.

Undersøgelsen sammenlignede blandt andet fire scenarier for nyt LED-lys og viste, at den dyreste løsning i indkøb havde den billigste totaløkonomi. Omvendt havde den billigste løsning i indkøb den dyreste totaløkonomi.

Beregningerne er tilrettelagt, så de svarer til et typisk indkøb i for eksempel en kommune og kan bruges som inspiration til fremtidige udbud.

Se rapporten om cirkulære indkøb. 

Se rapporter om totaløkonomi i offentlige indkøb.

Fakta: Undersøgte produktområder

  •         Belysning
  •         Opvaskemaskiner
  •         Vaskemaskiner
  •         Bærbare computere
  •         Transport
  •         Hæve/sænkeborde
  •         Asfalt
  •         Krus

Kontakt:
AC-teknikker i Miljøstyrelsen Dorte Mindegaard Petersen, Obfuscated Email