Ny og udvidet udgave af vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler

09-10-2020
Vand i hverdagen

Vejledningen omhandler risici ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler og Miljøstyrelsens resistensstrategi i forhold til antikoagulanter

I Danmark har rottegift de seneste 50 år været ensbetydende med en gift baseret på antikoagulanter. Nu bringes en helt anderledes type gift på markedet.

Giften baserer sig på aktivstoffet cholecalciferol, også kendt som vitamin D3.

Cholecalciferol er nu indarbejdet i en ny revideret vejledning. Både i forhold til hvilke risici der er forbundet med brugen af kemiske bekæmpelsesmidler, hvordan de anvendes i en effektiv bekæmpelse og for antikoagulanternes vedkommende, hvordan man skal forholde sig i henhold til Miljøstyrelsens resistensstrategi.

Endvidere, er der i vejledningen udarbejdet to flowdiagrammer for henholdsvis bekæmpelse med antikoagulanter og cholecalciferol. Disse beskriver forløbet af bekæmpelse, hvad enten der anvendes gift eller fælder.

Tilknyttet flowdiagrammet er der angivet en tjekliste med ’særlige opmærksomhedspunkter’, der altid bør inddrages i den enkelte bekæmpelse.

Vejledningen kan bruges som et vigtigt redskab, når der er behov for at anvende kemiske bekæmpelsesmidler i rottebekæmpelsen.

Læs vejledningen her