Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 30. oktober 2020

30-10-2020

I dette informationsbrev kan du blive opdateret i forhold til beregninger af drivhusgasreduktion samt kvælstoftilbageholdelse i nedstrøms søer

Du kan åbne brevet via dette link