Indkaldelse af nye ideer til projekter, der kan bidrage til at anvende IPM-principperne i jordbrugsproduktionen

15-10-2020
Pesticider

Miljøstyrelsen indbyder interesserede leverandører til at komme med projektideer til implementering
af IPM-principperne i planteproduktionen inden for landbrug, gartneri, frugt- og bæravl. Efter ideindsamlingen udarbejder Miljøstyrelsen udbudsmateriale for konkrete projekter. Først herefter kan der afgives tilbud på opgaverne.

Miljøstyrelsen er specielt interesseret i projektideer inden for emnerne:

Afprøvning af brugen af alternative midler til kemisk svampebekæmpelse

  • Metoder til at nedsætte forbruget af insekticider i raps
  • Metoder til at nedsætte insekticidforbruget i frugt- og bærproduktionen
  • Metoder til at nedsætte pesticidforbruget i produktionen af frilandsgrøntsager

Projekterne kan være ét- eller toårige, med start 1.1.2021 eller derefter.

Det forventes, at der bliver tale om en række projekter af mindre omfang.

Projektideer inden for andre IPM-relaterede emner end nævnt ovenfor er også velkomne. På hjemmesiden ses tidligere gennemførte IPM-projekter finansieret af Miljøstyrelsen.

Projektideerne kan enten bygge oven på allerede udførte projekter eller vise nye måder at anvende IPM-principperne på. Ideerne til projekter skal beskrives i denne skabelon.

Alle opgaver ledsages af krav om, at projektets resultater skal formidles bredt ud til forskellige målgrupper, der defineres endeligt i udbuddet.

Forslag til projekter sendes senest den 1. november til Obfuscated Email

 

Forventet tidsplan for Miljøstyrelsens videre arbejde med projektideerne:

20. november: Miljøstyrelsen forventer at udbyde et antal konkrete projekter

15. december: Frist for at fremsende tilbud til Miljøstyrelsen

20. december: De vindende leverandører kontaktes

Januar 2021: Kontrakter underskrives

 

Er der spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Eja Lund e-mail: Obfuscated Email eller tlf.: 29 36 78 86