Iltsvind breder sig yderligere

02-10-2020
Pressemeddelelse Vandmiljø NOVANA

I de seneste 12 år har iltsvind kun én gang før ramt et tilsvarende stort område i september.

Voldsomt iltsvind med frigivelse af svovlbrinte i Hjarbæk Fjord. Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Næringsstoffer kombineret med svag vind og høje vandtemperaturer har givet optimale vilkår for iltsvind. Iltsvindets udbredelse er den seneste måned vokset med over 1.000 kvadratkilometer, så det samlede areal med iltsvind nu dækker 4.400 kvadratkilometer. Der var kraftigt iltsvind i knap 30 procent af området.

Det viser iltsvindsrapporten, som Aarhus Universitet har lavet på baggrund af Miljøstyrelsens målinger i perioden 20. august til 23. september.

Læs rapporten her

De hårdest ramte områder var Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav. Adskillige steder blev der registreret iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af den giftige gas svovlbrinte. Flere steder er målt nærmest iltfrie forhold fra bunden og 20-25 m op i vandsøjlen.

""

Årsagen til den store udbredelse af iltsvind er, at temperaturen i bundvandet er relativ høj, og at vinden i perioden har været ret svag. De høje temperaturer øger omsætningen af døde alger og dermed iltforbruget, og den svage vind fremmer lagdelingen af vandsøjlen og hæmmer tilførslen af friskt, iltet vand fra overfladen til bunden. Udbredt iltsvind forudsætter desuden en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer.

Iltsvindet har fået en større udbredelse og intensitet i Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav, Lillebælt og de sydøstjyske fjorde, Storebælt, Smålandsfarvandet og det sydlige Kattegat. På flere lokaliteter var der frigivelse af den giftige gas svovlbrinte fra bunden. Der var udbredt et overvejende kraftigt iltsvind i et sammenhængende område fra det sydlige Lillebælt helt ned i bunden af Kiel Bugt og fra Femern Bælt til bunden af Lübeck Bugt. 

I enkelte områder er der sket en forbedring af iltforholdene. Det gælder blandt andet i Limfjorden, Mariager Fjord og Ringsgaardbassinet i Det Sydfynske Øhav.

Læs nyheden om iltsvindsrapport for august her 

Sådan har iltsvindet udviklet sig

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 4.400 km2 midt i september. Midt i august var tallet 3.300 km2. Sidst i juli var knap 800 km2 ramt af iltsvind. 

Iltsvindets udbredelse i september 2020 var på niveau med udbredelsen i september 2016 og gennemsnittet for september 1989-2009. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande i september var godt 30 procent større end i august og godt 150 procent større end på samme tidspunkt sidste år.

""
Figuren viser iltsvindes udbredelse på samme tid midt i september forskellige år. Man ser, at udbredelsen i september 2016 og 2020 skiller sig ud med en iltsvindsudbredelse, der ligner september-gennemsnittet for periode 1989 til 2009. Allerstørst var udbredelsen af iltsvind i september 2002.