Frist for indberetning af BNBO status forlænges til 20. oktober 2020

12-10-2020

Fristen for indberetning af status for BNBO 2020 forlænges til d. 20. oktober 2020 kl. 12.00.

I henhold til bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning skal kommunerne foretage indberetning for status på BNBO risikovurdering til Miljøstyrelsen hvert år senest 1. oktober i perioden 2020 til og med 2022.

På baggrund af dataudtræk af indberetningen 2. oktober 2020, kan Miljøstyrelsen konstatere, at ca. halvdelen af kommunerne ikke har foretaget indberetning. For at give kommunerne mulighed for at rette op på eventuelle forglemmelser forlænges fristen til 20. oktober 2020 kl. 12.00. Herefter vil Miljøstyrelsen foretage et nyt dataudtræk af indberetningen, som vil danne baggrund for den årlige statusopgørelse for opgaven til aftaleparterne bag Tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021.

Vejledning til indberetning kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside vedr. BNBO.