EU´s PRTR regulering påtænkes revideret. Har du kommentarer?

18-10-2020
Industri

EU Kommissionen vil gerne have kommentarer fra borgere og interessenter om en mulig revision af E-PRTR (EU´s Pollution Release and Transfer Register).

Reguleringen omfatter indberetning af data for udledninger fra større virksomheder i EU til et fælles register. Kommissionen vurderer, at der kan være mulighed for visse forbedringer af E-PRTR, ved f.eks. at inddrage flere stoffer, eventuelt råvarer og flere virksomheder. 

Kommissionen har udfærdiget en plan for en mulig revision – en ”Roadmap”. På dette link https://europa.eu/!MR96xJ kan du læse om kommissionens plan og du kan også via dette link give feedback direkte til kommissionen.

Materialet findes desværre kun på engelsk. Fristen for kommentarer er den 26. oktober 2020.

Du kan finde yderligere information om E-PRTR revisionen på kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/e-prtr/evaluation.htm.

Kontakt

  • Thea Skafte Böttcher, Obfuscated Email, tlf. +45 21 77 23 92.
  • Hans Erling Jensen, Obfuscated Email, tlf. +45 41 96 94 97.

Miljøstyrelsen