Ny rapport beskriver udvikling og test af konceptet ”Fra dronefotos til pletsprøjtning”

16-10-2020
Pesticider

Almindelige standarddroner er i dag så avancerede, at tidsler let ses på billeder taget af dronen ved overflyvning af kornmarker i 50 meters højde. En rapport fra et projekt udført af forskere på Københavns Universitet beskriver, hvordan det er teknisk muligt med et nyudviklet fuldautomatisk program at sammenstille billederne til et kort over marken, hvor tidslernes placering er præcist indtegnet. Herefter kan kortet indlæses i en marksprøjtes styrecomputer, så det ved hjælp af GPS er muligt kun at sprøjte de specifikke områder i kornmarken, hvor der er tidsler. Herved anslås det, at der blot skal anvendes 20% af den mængde pesticid, der er nødvendig, set i forhold til, at det i dag er nødvendigt at sprøjte hele marken med en ensartet dosis ukrudtsmiddel.

Ud over at pletsprøjtning efter dronefotografering vil betyde en miljøgevinst, viser resultaterne i rapporten, at alene på baggrund af den sparede mængde pesticid vil pletsprøjtning være økonomisk rentabel, selv hvis landmanden skal hyre en konsulent til at foretage droneoverflyvningen og billedbehandlingen. Projektet afdækkede også et uforudset stort teknisk problem, idet de programmer, der i dag styrer teknikken i marksprøjterne, i mange tilfælde ikke umiddelbart kunne indlæse de udarbejdede kort over tidslernes placering. Det skyldes, at der i dag ikke er fælles standarder for programmerne i marksprøjternes styrecomputere. Projektet viste dog, at i de tilfælde, hvor dronekortene kunne indlæses i marksprøjtens styrecomputer, fungerede det fuldautomatiske system til pletsprøjtning tilfredsstillende.

Endeligt har projektet afdækket, at tidslers betydning i forhold til reduktion af kornudbyttet tilsyneladende ikke er så stor, som tidligere antaget.

Projektets resultater anvendes allerede nu i partnerskaberne ”Præcisionsionssprøjtning” og innovations-partnerskabet ”Future Cropping”.

Forskningsprojektet blev støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele forskningsrapporten her.