Der er konfiskeret store mængder af ulovligt fiskegrej i år.

01-10-2020
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Masser af lystfiskere har trukket den gamle sweater på i år, men alt for mange importerer ulovlige blink. Der er blevet konfiskeret over dobbelt så meget ulovligt fiskegrej sammenlignet med tidligere år.

Foto: Hjalte Andersen. Det endegrej der fremgår af billedet er lovligt, men lignende grej er blevet konfiskeret af Toldstyrelsen og Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

(Opdateret november 2020) Behovet for at komme ud med snøren har været stor i denne tid med Covid-19. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har sammen med Toldstyrelsen indtil slutningen af september konfiskeret over dobbelt så meget fiskegrej sammenlignet med hele 2019. Det ulovlige fiskegrej indeholder bly og dermed overholder det ikke de danske regler, der forbyder bly til hobbybrug.

Ifølge Fiskeristyrelsen er der i år indløst 146.000 fisketegn i perioden januar til august. Det er 30.000 flere end antallet for samme periode i 2019. Mange nye lystfiskere er kommet til, og det anslås, at det kan være en af forklaringerne på stigningen af importeret ulovligt fiskegrej. Det ulovlige fiskegrej handles uden for EU's grænser, og dermed er det ikke omfattet af gældende bly-regler.

”Lystfiskeri er en rigtig dejlig fritidsinteresse, hvor du har mulig for både frisk luft, være aktiv i naturen og måske selv fange aftensmaden - så lad være med at sprede mere bly i naturen via dine indkøb af fiskegrej,” siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Kemikalieinspektionen.

Bly er forbudt, fordi det er giftigt. Det kan i værste tilfælde forårsage blod- og hjernelidelser eller skade nerveforbindelser især hos små børn.

Toldstyrelsen lægger første hånd på de ulovlige produkter og sender dem videre til Kemikalieinspektionen, der efter en skanning fastslår indholdet af bly i produkterne. Herefter beslaglægges det, og køberen af fiskegrejet informeres om det. Kemikalieinspektionen har på nuværende tidspunkt beslaglagt 750 stykker ulovligt fiskegrej sammenlignet med 360 stykker i 2019.

Fakta:
Endegrej er kunstig madding i form af fx blink og spinnere (Se billedet i denne artikel). Toldstyrelsen skanner forsendelser, der kommer ind i landet og kan fastslå, at endegrejet indeholder bly. Derefter sendes det til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion, som viser niveauet for indholdet af bly. Hvis der med sikkerhed er fundet bly i endegrejet, konfiskeres det.

Det anslås, at de 30.000 ekstra indløste fisketegn i 2020 er et resultat af covid-19 pandemien. Færre mennesker er taget på ferie, og har skulle skrue op for underholdningen hjemme i Danmark. Det har affødt en større interesse for lystfiskeri. Med 146.000, der har indløst fisketegn i 2020, er salget af fiskegrej formentlig også steget. Der findes mange udbydere af fiskegrej, så vælg danske forhandlere. Så skal fiskegrejet overholde gældende nationale regler for bly.

Læs mere om reglerne for bly her.

Hvis du vil vide mere kontakt venligst: Kim Holm Boesen, Kontorchef hos Kemikalieinspektionen, Obfuscated Email.