Deling af jordens genetiske ressourcer har 10-års jubilæum

29-10-2020
Natur

Den 29. oktober 2020 er det ti år siden, at der på biodiversitetskonventionens møde i japanske Nagoya blev vedtaget en aftale for deling af klodens genetiske ressourcer. Nagoya-protokollen har dermed ti års jubilæum i år og fejres fra den 29. oktober til den 4 november.

Harpiks fra træ, der vokser i bjergene hentes af Himba-stammens kvinder og bruges af dem som substitut for sæbe. Fra Dansk Industris tur til Namibia i 2017, hvor Miljøstyrelsen deltog som ansvarlig myndighed.

Virksomheder og forskere henter af og til genetiske ressourcer i andre lande. Det kan fx være dyr, svampe, træer og mikroorganismer. Regler for adgang til disse blev for ti år siden sat i system med Nagoya-protokollen. Den trådte i kraft i 2014, og 128 lande har tilsluttet sig protokollen i dag. Med tilblivelsen af Nagoya-protokollen blev et af delmålene i de globale biodiversitetsmål opfyldt.

Danmark var det første EU land, som tilsluttede sig protokollen den 1. maj 2014, efter folketinget tilbage i december 2012 vedtog en lov om udbyttedeling ved brug af genetiske ressourcer. Derefter vedtog EU en forordning om foranstaltninger, som skal overholdes ved udnyttelse af genetiske ressourcer.

Protokollen sikrer, at virksomheder og forskere, der henter genetiske ressourcer i andre lande (ofte ulande), først skal have en aftale (PIC aftale) med landet de henter materialet fra. Samtidig skal der indgås en aftale, som sikrer, en fair deling af resultater og overskud, der opstår i forbindelsen med anvendelsen af det genetiske materiale.

Danmark bidrager aktivt sammen med de øvrige EU lande med at sikre, at reglerne overholdes i de sektorer, der laver forskning og udvikling på baggrund af genetiske ressourcer. Denne del varetages bl.a. af Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med sektorerne kosmetik, farmaceutisk, biotech, biocontrol, dyre- og planteforædling, fødevareindustri samt universiteter og forskningsinstitutioner.

Sideløbende har Danmark også været med til at styrke en implementering af Nagoya-protokollen i ulandene. København har bl.a. været vært for fem dialogmøder, hvor parterne kunne bidrage til at fremme delingen, når ny viden er opnået på baggrund af forskning, der anvender genetiske ressourcer. Denne mødeform er senere blevet brugt af en række andre lande i deres indsats for at virkeliggøre brugen af Nagoya-protokollen.

Fakta

Genetiske ressourcer der falder ind under Nagoya-protokollen er alle biologiske materialer som indeholder gener eller metabolisk materiale som stammer fra gener.

Nagoya er en by i Japan, hvor der for ti år siden blev vedtaget en protokol for deling af genetiske ressourcer på tværs af landegrænser.

Fejringen af 10 års jubilæum sker bl.a. på det globale dialogmøde.

Biodiversitetskonventionens general direktør ønsker alle parter til Nagoya-protokollen tillykke i en video som du finder her.