Bekæmpelsesmiddelstatistik viser rekord lavt forbrug af pesticider under tørken i 2018

08-10-2020
Pesticider

Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2018 viser, at den solgte mængde af pesticider er uændret i forhold til 2017. Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er dermed fortsat opfyldt. Samtidig viser statistikken, at tørken i 2018 førte til et markant lavere forbrug af pesticider i landbruget end i tidligere år.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken udgives årligt og er dels baseret på salgstal for biocider og pesticider, som kemikalieproducenterne har indberettet for kalenderåret 2018, og dels på det forbrug af pesticider, som jordbrugerne har indberettet for dyrkningsperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.

I statistikken opgøres pesticidbelastningsindikatoren (PBI), der viser udviklingen i miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, danske jordbrugere køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere i deres afgrøder. Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er, at PBI baseret på salgstal maximalt er på 1,96. PBI er faldet med 48 procent siden 2011 og er i 2018 på 1,69. Målsætningen er dermed fortsat opfyldt. Belastningen fra salg af pesticider til landbruget er uændret i forhold til 2017, selvom lagre fra hamstringen i forbindelse med implementering af den differentierede pesticidafgift i 2013 efterhånden forventes at være opbrugt.

PBI er også beregnet på baggrund af jordbrugernes indberettede forbrug af pesticider, hvilket giver en PBI for dyrkningsåret 2017/18 på 1,35. Dette er 37 % lavere end året før, og den laveste PBI i hele perioden, hvor jordbrugerne har indberettet deres pesticidforbrug. Den lave belastning skal ses som en konsekvens af tørken i 2018. Tørken betød i særlig grad, at angreb af plantesygdomme generelt var lave i de fleste afgrøder, hvilket reducerede jordbrugernes anvendelse af svampemidler. PBI baseret på forbrugstal forventes at stige igen for dyrkningsåret 2018/2019.

Link til rapporten

For yderligere information:

Maria Sommer Holtze, kontorchef; tlf.: 22 35 14 58, Obfuscated Email