ÆNDRING: Temadag afholdes virtuelt. Miljøstyrelsen afholder virtuel temadag om ”Vandmiljø og Miljøvurderinger”

27-10-2020
Vandmiljø

Torsdag den 12. november kl. 10.00 til 15.00 afholder Miljøstyrelsen virtuel temadag for rådgivende konsulenter om arbejdet med miljøvurdering af konkrete projekter og koblingen til den nationale vandplanlægning og Danmarks havstrategi.

Hovedoverskrifterne for temadagen er:

  • Relevante regler ift. Vandplanlægning (Vandrammedirektivet) og miljøvurderinger
  • Relevant EU-praksis på området
  • Miljøstyrelsens proces for behandling af miljøvurderinger
  • Danmarks havstrategi og miljøvurderinger

Du tilmelder dig temadagen ved at sende en mail til Obfuscated Email med navn på deltager, virksomhed og kontaktoplysninger senest onsdag den 04. november.

 Program - temadag vandmiljø og miljøvurderinger

Da temadagen afholdes virtuelt forlænges tilmeldingsfristen til onsdag den 4. november 2020. 

Hvis du vil vide mere om temadagen, kan du kontakte Sophie Winther, Obfuscated Email eller Mads Kragh Bruun, Obfuscated Email.