50 millioner skal styrke dansk økologi

30-10-2020

GUDP får 50 millioner kroner fra Forskningsreserven til forsknings- og udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Pengene skal uddeles i samarbejde med ICROFS.

Læs mere om aftalen her

Et stort flertal i Folketinget har den 30. oktober 2020 besluttet at øremærke 50 millioner kroner til nye forsknings- og udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrug og fødevareproduktion i Danmark.

Økologi i verdensklasse

Midlerne skal fordeles af GUDP i samarbejde med ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystemer – inden for rammerne af det økologiske forsknings-, - udviklings- og demonstrationsprogram Organic RDD.

Organic RDD skal styrke en dansk, markedsdrevet og bæredygtig økologisk fødevareproduktion i verdensklasse, der styrker økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

Midlerne vil blive udbudt ved en særlig ansøgningsrunde, og det nærmere fokus for programmet til fremgår af ansøgningsmaterialet.

Stærke grønne prioriteringer

Beslutningen om at afsætte 50 millioner kroner til forskning og udvikling inden for økologien er en del af den politiske aftale om fordeling af Forskningsreserven for 2021.

Aftalen er indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne.