40 millioner til nye klimaløsninger i landbruget

22-10-2020

Seks projekter skal udvikle ny teknologi og nye metoder, som kan lette landbrugets klimaaftryk. GUDP, Miljø- og Fødevare-ministeriets grønne udviklings- og demonstrations-program, støtter med 40 millioner kroner.

I fremtiden kan vaskerobotter køre rundt i gyllekanalerne mellem hvert hold grise og fjerne alle spor af gødning, som kan give udslip af klimaskadelig metan.

Biokul – biochar - lavet af på gylle, halm eller træ kan fungere som kulstoflager i landbrugsjorden og samtidig gøre den bedre til at holde på næringsstofferne trods vildere vejr. Og gartnernes danske agurker og tomater kan blive mere klimavenlige med ny energiteknologi i væksthusene.

Det er nogle af visionerne bag seks udviklingsprojekter, som netop har fået bevilget 39,2 millioner tilsammen fra en særlig klimapulje under Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP.

Vigtig klimaindsats i landbruget

Formanden for GUDP´s bestyrelse, Mikael Thinghuus, glæder sig over, at netop landbrug og gartneri nu får mulighed for at intensivere klimaindsatsen.

”Som samfund er vi konfronteret med alvorlige udfordringer, og ikke mindst landbruget har et presserende behov for nye metoder og teknologi, som kan reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor er vi glade for at kunne støtte en målrettet indsats, der kan hjælpe erhvervet til at finde de bedste og mest effektive løsninger,” siger han.

Bestyrelsen har udvalgt de seks projekter blandt 20 ansøgere, som til sammen har søgt om 134 mio. kr. til klimaprojekter.