Redegørelse for sagsforløb vedrørende kommunale dispensationer til vandværker

27-11-2020
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen har afleveret sin redegørelse for sagen om mangelfuld implementering af drikkevandsdirektivet vedr. kommunale dispensationer til vandværker.

Miljøstyrelsens redegørelse gennemgår sagens forløb og omfang, og der opstilles en plan med initiativer for at imødegå lignende sagsbehandlingsfejl i fremtiden.

Redegørelsen kan læses her: 

 Redegørelse om dispensationer til vandværker