Miljøstyrelsen har fulgt op på kritik i dispensationssag

27-11-2020

Miljøstyrelsen har fulgt op på kritik af styrelsens mangelfulde implementering af drikkevandsdirektivet vedr. dispensationer

Direktør Lars Hindkjær siger: ”Ministeriets ledelse har allerede påtalt over for mig, at Miljøstyrelsens forvaltning af midlertidige drikkevandsdispensationer m.v. – som redegjort for af Miljøstyrelsen – har været i strid med EU-reglerne. Den forvaltning har været utilfredsstillende, og det beklager jeg. Det er mit overordnede ansvar, hvordan Miljøstyrelsen løser sine forvaltningsmæssige opgaver.”

Den nu afsluttede interne opfølgning i Miljøstyrelsen på redegørelsen har medført, at to af Miljøstyrelsens chefer har fået en påtale af Miljøstyrelsens direktør.

I forhold til den fremadrettede opfølgning er der allerede taget skridt, idet der i redegørelsen er skitseret tre spor for genopretningen. De handler om Miljøstyrelsens procedurer i forbindelse med EU-arbejdet og om procedurer i forbindelse med dispensationer og om at skærpe fokus i arbejdet med vejledninger.