Miljøstyrelsen har afleveret redegørelse om kommunale dispensationer til vandværker

27-11-2020
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen har afleveret sin redegørelse for sagen om mangelfuld implementering af drikkevandsdirektivet vedr. dispensationer. Sagen vedrører dispensationer til drikkevandskvalitetskravene, som nogle kommuner har meddelt vandværker. Miljøministeren har oversendt redegørelsen til folketinget.

Miljøstyrelsens redegørelse gennemgår sagens forløb og problemets omfang. Der er endvidere skitseret tre spor for genopretningen af området. De handler om styrelsens procedurer i forbindelse med EU-arbejdet, herunder fokus på korrekt implementering af EU-regler, om procedurer i forbindelse med dispensationer og om at skærpe fokus i arbejdet med vejledninger. Miljøstyrelsen igangsætter nu disse initiativer.

Miljøstyrelsen er endvidere i dialog med de kommuner, der i dag har aktuelle dispensationer, der falder inden for EU-reglerne med henblik på at afklare, hvordan disse sager konkret håndteres. 

Redegørelse om dispensationer til vandværker