Kosmetisk produkt solgt som hånddesinfektion tilbagekaldes

06-11-2020
Biocider Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen tilbagekalder det kosmetiske produkt ”2i1 hygiejne gel”, der er anprist som hånddesinfektion. Det er ulovligt, fordi kosmetikprodukter ikke må markedsføres med anprisninger om desinficerende egenskaber.

(Modelfoto)

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 30. oktober 2020 påbudt virksomheden Normal A/S straks at tilbagekalde produktet "2i1 hygiejne gel", da virksomheden ikke har dokumenteret, at produktet 2i1 hygiejne gel kan overholde biocidreglerne.

”Virksomheden har solgt et kosmetisk produkt, hvor virksomheden anpriser og har mærket produktet som hånddesinfektion. Kosmetikprodukter må ikke markedsføres med anprisninger om desinficerende egenskaber jf. biocidforordningen. Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at produktet sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til produktets anvendelse. Det er altid den enkelte virksomheds ansvar, at produktet ved markedsføringen lever op til lovgivningen. Det har virksomheden ikke sikret, hvorfor produktet er ulovligt at markedsføre”, siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at Normal A/S skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til forhandlere og brugere, som har købt 2i1 hygiejne gel inden for det sidste år fra dags dato, og efter udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet (10 hverdage), fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Inspektionen har allerede modtaget information fra Normal A/S om, at virksomheden har fjernet produktet fra Normal-butikkerne, udsendt breve, hængt skilte op og annonceret online vedr. tilbagetrækningen, samt indsendt dokumentation til inspektionen for hvad virksomheden har fået tilbage af produkter på nuværende tidspunkt.

Påbuddene er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst:

Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.