Iltsvind på hastig retur

27-11-2020
Vandmiljø NOVANA Natur

Midt i november resterede der kun spredte rester af moderat iltsvind i de indre danske farvande.

Arealudbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger foretaget 5.-18. november. Gult: Moderat iltvind. Rødt: Kraftigt iltsvind. Illustration fra rapporten.

Iltsvindets udbredelse udgør kun en tiendedel af arealet for en måned siden. Iltsvindet er nu markant mindre end på samme tid sidste år, hvor et tre gange så stort areal var ramt af iltsvind.

Det viser iltsvindsrapporten, som Aarhus Universitet laver på baggrund af Miljøstyrelsens målinger i perioden 24. oktober til 18. november

Læs iltsvindsrapporten her

Det er især kraftig vind, der har skabt forbedrede iltforhold. I starten af november var der flere dage med vind op til stormende kuling. Vinden fik iltholdigt bundvand til at strømme ind i de indre danske farvande. Det nye iltrige vand fortrængte og blandede sig med det eksisterende iltfattige bundvand.

Læs mere om iltsvind

Midt i november var der kun spredte rester af moderat iltsvind i de indre danske farvande. Dog indikerer iltsvindmodellen et udbredt område med overvejende kraftigt iltsvind i Femern Bælt. Der blev også registreret et udbredt område med overvejende kraftigt iltsvind i Lübeck Bugt.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 350 km2 midt i november, heraf var godt 25 pct. påvirket af kraftigt iltsvind.

Den markant forbedrede iltsvindssituation midt i november betyder, at der formodentlig ikke vil forekomme mere udbredt iltsvind i år.

Kortet nedenfor viser iltsvindets udbredelse for en måned siden, hvor iltsvind fyldte 10 gange mere end nu. 
""

Fakta om iltsvind

Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer, men iltsvindets udvikling i løbet af året reguleres væsentligst af bundvandstemperaturen og de aktuelle vejrmæssige forhold. I de nuværende hårdest ramte områder vil det kræve flere dage med blæst for at forbedre iltforholdene i de mere lavvandede områder, og en længere perioder med kraftig blæst eller en storm for at forbedre iltforholdene i de dybere områder. Kraftig blæst og storm vil også kunne føre til, at iltfattigt bundvand flyttes og påvirker nye områder eller forværrer forholdene i allerede påvirkede områder. 

Hvordan opstår iltsvind?