Høring om justering af gebyrerne for pesticid- og biocidansøgninger

20-11-2020
Biocider Pesticider

Justerede pesticid- og biocidgebyr er i høring.

Der er d.19. november 2020 udsendt en supplerende høring omhandlende justering af de gebyr som Miljøstyrelsen opkræver i forbindelse med pesticid- og biocidansøgninger. Gebyrerne fremgår af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens bilag 4 og 5. Gebyrerne justeres for at afspejle de faktiske omkostninger der er forbundet med vurdering af ansøgningerne, og skal balancere over en fireårig periode.

De justerede takster kan findes på høringsportalen.