Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.(brugerbetalingsbekendtgørelsen)

02-11-2020
Industri

Miljøstyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen) i offentlig høring med frist for høringssvar den 27. november 2020.

Kommuner og Miljøstyrelsen opkræver brugerbetaling hos virksomheder og husdyrbrug for miljøgodkendelses- og tilsynsaktiviteter iht. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Ændringen af bekendtgørelsen har til formål at øge tilsyns- og godkendelsesmyndighedernes provenu for de aktiviteter, der er omfattet af brugerbetaling. Som følge heraf justeres den fastlagte grundtakst.

Endvidere foreslås det, at det præciseres i bekendtgørelsen, at tilsynsmyndighedens ressourceanvendelse ved udtalelser om visse større husdyrbrugs indberetning af PRTR-data medregnes i tilsynsarbejdet. Præciseringen følger som konsekvens af ændring af PRTR-bekendtgørelsen. Endeligt foreslås det, som konsekvens af ændring af store fyr bekendtgørelsen, at tilsynsmyndighedens ressourceanvendelse ved udtalelser om virksomheders indberetning af oplysninger for store fyringsanlæg kan medregnes i tilsynsarbejdet. Begge bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 1. januar 2021 og er sendt i høring samtidig med udkast til ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: Høringsportalen

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til:

  • Specialkonsulent, jurist Helle Husum, Obfuscated Email, 23 63 73 04
  • AC-Tekniker Ninna Johnsen, Obfuscated Email, 24 23 75 02