GUDP styrker formidlingen af resultater fra grønne udviklingsprojekter

23-11-2020

Slutrapporterne fra de mange grønne udviklingsprojekter inden for fødevaresektoren, som GUDP støtter, bliver fremover offentliggjort i databasen Grøn Projektbank.

Hvert år bruger GUDP omkring 200 millioner kroner på støtte til 30-40 nye udviklingsprojekter, der kan fremme grøn omstilling i fødevareerhvervene.

Projekterne arbejder med udvikling af nye produkter, metoder og teknologier, som kan styrke bæredygtigheden i hele fødevaresektoren lige fra det enkelte landbrug over fiskeri og akvakultur til store og små forarbejdningsvirksomheder og afsætningsleddet.

Hidtil har det været op til projekterne selv at formidle deres resultater til offentligheden, men nu vil GUDP Sekretariatet gøre formidlingen mere ensartet og lettere at finde for interesserede læsere.

Rapporter i Grøn Projektbank

GUDP-Sekretariatet har udarbejdet en ny vejledning og en layoutskabelon, som skal gøre det enkelt for projektlederne at skrive og layoute en kort og læsevenlig rapport med erfaringer og resultater fra hvert enkelt projekt, når det er afsluttet og afrapporteret.

Formålet er at sikre, at den nye viden, som GUDP-projekterne genererer, bliver tilgængelig for den brede offentlighed.

De offentlige slutrapporter bliver tilgængelige via Grøn Projektbank, som ikke alene rummer alle GUDP-projekter, men også projekter støttet af Innovationsfonden og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP.

Første rapport er uploadet

GUDP-projektet Cloversense har bidraget til udvikligen af den nye vejledning og skabelon for de offentlige slutrappporter og har lagt indhold til den første slutrapport efter den nye model. Den er ligger allerede nu i Grøn Projektbank som et eksempel, og projektlederen René Gislum er tilfreds med resultatet.

”Det er rigtig fint, at alle resultater og konklusioner fra de afsluttede projekter nu bliver tilgængelige i form af korte og præcise slutrapporter, som den vi nu har lavet efter den nye model,” siger han.

”Den nye, offentlige slutrapport indeholder alle de vigtigst oplysninger om projektet formidlet på en overskuelig og klar måde, og det er netop hvad man som udenforstående læser har brug for. Fagpersoner og andre, som har brug for mere uddybende oplysninger, kan altid henvende sig til projektlederen."

Cloversense har udviklet et digitalt værktøj, som kan bruges til at bestemme det nøjagtige forhold mellem kløver- og græsplanter i en kløvergræsmark. Det er vigtig viden i forhold til at optimere tildelingen af gødning og dermed reducere tabet af næringsstoffer til miljøet.