Center for Cirkulær Kemi afholder årskonference den 3. december 2020

16-11-2020
Kemikalier PFAS

Substitution af PFAS: Hvad gør man, når et forbud rammer en stofgruppe? Bliv klogere på Center for Cirkulær Kemis årsmøde, der afholdes digitalt den 3. december 2020

Ny lovgivning er en af de stærkeste drivere for substitution af skadelig kemi. Stofgruppen af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) står over for et EU begrænsningsforslag, der er planlagt til at træde i kraft i 2025. Forbuddet vil have konsekvenser for virksomheder i mange forskellige brancher og i alle led i værdikæden.

Arbejdet med udfasning af PFAS-forbindelser er allerede i gang hos myndigheder, producenter og brugere, og i løbet af årsmødet vil forskellige oplægsholdere belyse substitution af problematiske kemiske stoffer fra flere forskellige vinkler. Mød myndigheden, forskeren og slutbrugeren og få viden og inspiration med hjem til din egen virksomhed.

På årsmødet vil Miljøstyrelsen fortælle om hvad fluorstofferne er for nogen stoffer, hvilke problemer de giver, hvor de bruges og hvordan de er reguleret i dag. Desuden vil vi orientere om det omfattende arbejde, der gøres i de 5 lande med at få indsamlet al viden, hvad status er med projektet, og hvordan vi forventer processen skal køre frem til det endelige restriktionsforslag. 

Københavns Lufthavn fortæller om den rejse, de har været på i forhold til at få faset PFAS-stofferne ud af det brandslukningsskum, der anvendes i lufthavnen. Hør om hvad der motiverede dem til at gå i gang; hvilke udfordringer der har været undervejs og hvilke erfaringer de har med de produkter, der bruges i dag.

Herudover vil der være oplæg fra Det Europæiske Miljøagentur, hvor man arbejder i krydsfeltet mellem videnskab og politik og i samarbejde med EU agenturerne ECHA og EFSA for at give evidensbaseret rådgivning om risikostyring af kemikalier til EU-beslutningstagere.

Det er gratis at deltage i årskonferencen som afholdes digitalt den 3. december kl. 10-14.