Vejledning vedr. undervisning til opnåelse af sprøjtecertifikat (S1) og prøveafholdelse

11-03-2020
Pesticider

Miljøstyrelsen sender hermed Vejledning vedr. undervisning til opnåelse af sprøjtecertifikat (S1) og prøveafholdelse i 4 ugers offentlig høring frem til den 15. april 2020.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om krav til indhold af undervisningen og retningslinjer for prøveaflæggelse i forbindelse med sprøjtecertifikatkurser. Når de nye digitale prøver tages i anvendelse, vil sprøjtecertifikatprøverne overgå fra at bestå af 4 prøver til at bestå af 2 digitale prøver.
En almen prøve, der er ens for alle brancher, og en branchespecifik prøve. Den almene indeholder, ud over teoretiske spørgsmål, der besvares som multiple choice, også en praktisk opgave. Den branchespecifikke prøve indeholder bl.a. spørgsmål, hvor skadevoldere skal identificeres på baggrund af billeder.

Miljøstyrelsen har aftalt med undervisningsinstitutionerne, at 2020 er et pilotår for det nye prøvesystem, idet det afprøves på en række skoler. I efteråret 2020 vurderer Miljøstyrelsen, om sværhedsgraden af prøverne og kravet om opnåelse af 75 % point for at bestå prøverne, svarer til hidtidige sværhedsgrad. Hvis der skønnes behov for en ændring af dette krav, foretages en ændring af vejledningen. Derfor planlægger Miljøstyrelsen først at offentliggøre den endelige vejledning på styrelsens hjemmeside i sidste kvartal i 2020, hvor den også vil blive distribueret til alle de relevante undervisningsinstitutioner. Der er derfor først krav om at vejledningen følges og de nye prøver tages i anvendelse på samtlige undervisningsinstitutioner fra 1. januar 2021.

Bemærkninger til vejledningen er velkomne frem til 15. april, og kan sendes til Obfuscated Email