Vejledning til miljøtilsynsbekendtgørelsen sendt i offentlig høring

04-03-2020
Industri

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny vejledning om bekendtgørelse om miljøtilsyn i offentlig høring med frist for høringssvar fredag 20. marts 2020.

Vejledningen har til formål at bistå miljømyndighederne med udmøntning af reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Vejledningen er en opdatering samt uddybning af Miljøstyrelsens tidligere wiki-vejledning (Vejledning om miljøtilsyn, 2013).

Læs mere på Høringsportalen