Vejledning omkring lovlig markedsføring af håndsprit / hånddesinfektionsmidler

17-03-2020
Biocider

//OPDATERING: NY DISPENSATIONSMULIGHED FRA 23. MARTS. SE NYHEDEN 23. MARTS.// De fleste håndsprit/hånddesinfektionsmidler indeholder enten ethanol, isopropanol/propan-2-ol eller en kombination af de to som aktivstof. Her følger generel information om hvorledes produkterne lovligt kommer på det danske marked.

//OPDATERING: NY DISPENSATIONSMULIGHED FRA 23. MARTS. SE NYHEDEN 23. MARTS: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/vejledning-omkring-lovlig-markedsfoering-af-haandsprit-og-haanddesinfektionsmidler/ //

Hvis du ønsker at importere håndsprit magen til et produkt, der allerede er på det danske marked med udenlandsk etiket

Kontakt Obfuscated Email og send SDS'er og information om produkt, der er på markedet i Danmark. 

Hvis du ønsker at importere et produkt, der ikke er på det danske marked, skal følgende overholdes:

  • Hvis Ethanol er aktivstoffet: Produktet skal produktanmeldes til produktregistret, og det skal sikres at leverandøren af aktivstoffer er en artikel 95 leverandør. Mærknings- og emballeringsreglerne i CLP og Biocidforordningen skal overholdes
  • Hvis Isopropanol/propan-2-ol er aktivstoffet: Produktet skal allerede være søgt godkendt, kontakt Obfuscated Email for at få vejledning til at få produktet lovligt på markedet. Der er bl.a. mulighed for at søge dispensation eller komme hurtigere på markedet, hvis produktet allerede er godkendt i et andet EU-medlemsland
  • Hvis Ethanol og Isopropanol/propan-2-ol begge indgår som aktivstoffer: Produktet skal produktanmeldes til produktregistret, og det skal sikres at leverandøren af aktivstofferne er en artikel 95 leverandør. Mærknings- og emballeringsreglerne i CLP og Biocidforordningen skal overholdes.
  • Produktet indeholder andre aktivstoffer: Kontakt Obfuscated Email

Hvis du selv ønsker at producere håndsprit

  • Hvis Ethanol er aktivstoffet: Produktet skal produktanmeldes til produktregistret, og det skal sikres at leverandøren af aktivstoffer er en artikel 95 leverandør. Mærknings og emballeringsreglerne i CLP og Biocidforordningen skal overholdes
  • Hvis Isopropanol/propan-2-ol er aktivstoffet: Produktet skal allerede være søgt godkendt, kontakt Obfuscated Email for at få vejledning til at få produkt lovligt på markedet. Der er bl.a. mulighed for at søge dispensation
  • Hvis Ethanol og Isopropanol/propan-2-ol begge indgår som aktivstoffer: Produktet skal produktanmeldes til produktregistret, og det skal sikres at leverandøren af aktivstoffer er en artikel 95 leverandør. Mærknings- og emballeringsreglerne i CLP og Biocidforordningen skal overholdes.
  • Hvis produktet indeholder andre aktivstoffer: Kontakt Obfuscated Email

Præcisering af reglerne for deadline for fremstilling, markedsføring og anvendelse

Efter 30.juni 2020 er ethvert salg eller overdragelse til andre forbudt, hvis leverandøren af ethanol eller iso-propanol ikke er på artikel 95-listen. Vi arbejder på en liste over produkter, der er omfattet af salgsforbuddet, det vil afhænge af om producenten kommer på artikel 95-listen. Forhandlerne kan kontakte deres leverandører, hvis de er i tvivl om produkterne skal fjernes efter 30. juni.