Udbud af midler til IPM-projekter

10-03-2020
Pesticider

For at øge brugen af principperne i integreret plantebeskyttelse (IPM), udbyder Miljøstyrelsen nu midler til nogle projekter, der kan gennemføres i perioden 2020-2021. På den baggrund, er det nu muligt at indsende tilbud til Miljøstyrelsen.

Indsatserne på disse områder indgår i Pesticidstrategien 2017-21 og den supplerende Resistenshandlingsplan, der er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategien.

Miljøstyrelsen udbyder følgende projekter:

  •         Randafgrøder i raps for at hindre indflyvning af skadedyr
  •         Brug af lokale vejrstationer i rådgivningen
  •         Præcis sprøjtefri regulering af ukrudt i rækkeafgrøder

Der er tale om to étårige projekter og et, der strækker sig over to år. Dette fremgår af projektbeskrivelserne.

Frist for fremsendelse af tilbud

Tilbud skal sendes til Miljøstyrelsen senest den 25. marts 2020 kl. 9. på Obfuscated Email. Tilsagn vil blive givet senest 1. april 2020.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål til udbuddet, kontakt da: Eja Lund, Miljøstyrelsen på mail: Obfuscated Email eller tlf.: 29 36 78 86