Udbud af formidlingsydelse inden for jagt- og vildtforvaltningsområdet

30-03-2020
Friluftsliv Jagt og jagttegn

Miljøstyrelsen efterspørger en leverandør, der professionelt kan formidle relevante informationer til jægerne. Jagt, vildt, våben, natur- og terrænpleje er nogle af de emner, som en kommende leverandør skal formidle i såvel fysiske som digitale medier.

Miljøstyrelsens egen kommunikation vil blive styrket i forbindelse med denne kontrakts ikrafttræden den 1. januar 2021. Leverandørens informationsindsats skal supplere Miljøstyrelsens information, og formålet er, at vi samlet set når ud til flest mulig jægere, når vi skal kommunikere vigtige nyheder og informationer inden for området.  

Læs mere om udbuddet.