Stort fald i luftforureningen efter COVID-19-restriktioner

26-03-2020
Pressemeddelelse Luft

Regeringens restriktioner som følge af situationen med COVID-19 har medført, at luftforureningen med NOx-gasser er faldet med cirka 40 procent i de fire største danske byer. Faldet skyldes primært den reducerede vejtrafik.

De seneste målinger af luftforureningen i København, Aarhus, Odense og Aalborg viser, at niveauet af NOx-gasser er faldet med cirka 40 procent. Faldet kommer efter, regeringen har indført omfattende restriktioner, som følge af situationen med COVID-19.

Luftforurening med NOx stammer hovedsageligt fra vejtransporten, og det store fald i NOx-koncentrationen i byerne skyldes primært den reducerede vejtrafik.

Det er Miljøstyrelsen, der i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universtitet måler luftens indhold af NOx-gasser. Det er niveauet af NOx i uge 12, som er faldet 40 % sammenlignet med resten af året.

Samme tendens i Europa

Det er ikke kun i Danmark, at der er sket et markant fald i luftens indhold af NOx-gasser.

Det Europæiske Miljøagentur oplyser i en pressemeddelelse, at det samme billede gør sig gældende i mange andre europæiske storbyer, hvor man ligeledes har indført gennemgribende restriktioner som følge af COVID-19.

Fakta

  NO2 reduktion ift. uge 12 sidste år
Milano             21 %
Bergamo 47 %
Rom 26-35 %
Barcelona 55 %
Madrid 41 %
Lissabon 51 %

Kilde: Det Europæiske Miljøagentur

DCE overvåger luftkvaliteten på 14 målestationer placeret rundt omkring i landet. På DCEs hjemmeside kan man selv følge med i de seneste målinger af luftkvaliteten: https://envs.au.dk/faglige-omraader/luftforurening-udledninger-og-effekter/data-om-luftkvalitet/aktuelle-maalinger/

For yderligere oplysninger

Ditte Kristensen, AC-Tekniker Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, 22 34 96 28