Sprit dine hænder af med produkter der er beregnet til det

12-03-2020
Borger Biocider

Håndsprit er ligesom alle desinfektionsmidler biocidprodukter og omfattet af biocidforordningens regler omkring godkendelse. Der florerer i øjeblikket mange opskrifter i medierne og på nettet, men Miljøstyrelsen fraråder at man laver sin egen håndsprit.

Dette er ud fra betragtningen at der er risiko for at ikke-professionelle får blandet ingredienserne i forkert blandingsforhold, eller benytter de forkerte ingredienser. En forkert blanding kan resultere i at produktet evt. ikke er effektivt til at slå virus ihjel og det dermed giver en falsk tryghed, eller at man får lavet en for koncentreret blanding der kan resultere i bivirkninger, så som hud- og øjenirritation eller det der er værre. Hånddesinfektionsmidler er ofte baseret på en eller flere alkoholer f.eks. ethanol eller propan-2-ol og vil have en advarsel på etiketten om at produktet er meget brandfarligt. Der er altså en særskilt risiko for at der opstår en brand eller at brugeren bliver forbrændt når man arbejder med alkoholer.

Miljøstyrelsen har fået henvendelser vedr. brugen af rengøringsmidler til desinficering af hænder. Miljøstyrelsen fraråder at benytte kemikalier til andre anvendelser end de bliver markedsført til, da forkert brug giver risiko for uønskede bivirkninger, såsom irritation, øjenskade og allergi.

Generelt råder Miljøstyrelsen forbrugerne til helt at afholde sig fra at omhælde farlige blandinger til anden emballage herunder at lave sine egne biocidprodukter, idet der kan opstå meget farlige situationer.