Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud om eksternt kvalitetstjek af Miljøstyrelsens faglige miljø- og sundhedsvurderinger af ansøgninger om dispensationer til pesticider

09-03-2020
Pesticider

Miljøstyrelsen skal have udført et eksternt kvalitetstjek af de faglige miljø- og sundhedsvurderinger, som er blevet foretaget i forbindelse med ansøgninger om dispensationer, før Miljøstyrelsen kan træffe endelig afgørelse i sager vedrørende dispensation til pesticider.

På denne side fremgår spørgsmål og svar i anonymiseret form i forbindelse med udbud om eksternt kvalitetstjek af Miljøstyrelsens faglige miljø- og sundhedsvurderinger af ansøgninger om dispensationer til pesticider.