Skovstatistik – ny udgave med korrekte tal for døde træer

24-03-2020
Natur Skovbrug

Skovstatistikken for 2018 er blevet opdateret efter, at der blev fundet fejl i opgørelsen af dødt træ i skovene.

Foto: Miljøstyrelsen

Tidligere på året opdagede forskerne fra Københavns Universitet, at data for døde stående træer, ved en fejl ikke var med i statistikken for 2018. Det skyldtes en fejl ved dataoverførsler, der nu er rettet.

I den nye udgave fremgår det, at der er 6,1 kubikmeter dødt træ per hektar i en gennemsnitlig dansk skov, og at tallet er stigende. I den første version var tallet opgjort til 3,4 kubikmeter dødt træ og der var et fald i de senere år.

Læs Skovstatistik 2018 

Den nye udgave adskiller sig ud over afsnittet om dødt træ ikke fra den første udgave.

Københavns Universitet udarebeder skovstatistikken for Miljøstyrelsen.

Læs mere om døde træer og biodiversitet

Døde træer, især døde løvtræer, er af stor betydning for sjældne og rødlistede svampe, insekter, flagermus og fugle. Manglen på dødt træ i skovene er et af de største problemer for biodiversiteten.