Sådan arbejder GUDP under corona-krisen

24-03-2020

GUDP fortsætter arbejdet under corona-krisen med uforandrede ansøgningsfrister og efter samme regler og retningslinjer som hidtil.

Ansøgningsfrister

Tidligere udmeldte ansøgningsfrister fastholdes.

Igangværende projekter

De udfordringer, der måtte opstå i igangværende projekter som følge af corona-udbruddet, håndteres så vidt muligt inden for de eksisterende rammer i GUDP. Det vil sige, at man skal søge om projekt- og budgetændringer og projektforlængelser hos sekretariatet.

Husk, at budgetændring kun er nødvendig, hvis udgifterne på en budgetpost i projektperioden forventes at overstige det budgetterede med mere end 10 pct.

Hvis der er særlige udfordringer som følge af corona-udbruddet, som ikke kan håndteres inden for programmets sædvanlige rammer, skal projektlederen kontakte sekretariatet, hvor vi på baggrund af en konkret vurdering vil afklare, hvordan projektet bedst muligt kan gennemføres.

Kontakt GUDP

Hvis du har spørgsmål om igangværende projekter, kan du henvende dig til GUDP-sekretariatet.

Send altid din henvendelse til hovedpostkassen på Obfuscated Email og evt. også cc til projektets sagsbehandler.

Husk altid at anføre korrekt journalnummer.