Orientering om coronavirus/COVID-19 i forbindelse med bekæmpelse af rotter

18-03-2020
Vand i hverdagen

Flere kommuner og bekæmpelsesfirmaer har spurgt Miljøstyrelsen om retningslinjer/forholdsregler for kommunal rottebekæmpelse i forhold til coronavirus.

Miljøstyrelsen har modtaget nedenstående fra KL:

”Gælder der særlige forholdsregler for indendørs rottebekæmpelse?

Skadedyrsbekæmpelse anses for en vital kommunal funktion, der bør opretholdes, ikke mindst pga. det milde våde vejr, som har øget forekomsten af rotter. Flere kommuner spørger, om der gælder særlige forholdsregler for rottebekæmpere, når de kommer ud i borgernes hjem, og der evt. er personer, som er smittet med coronavirus. Svaret er, at der ikke gælder særlige forholdsregler, men at der henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer – dvs. at man skal holde afstand mv. Det er et lokalt anliggende, hvordan kommunerne konkret tilrettelægger rottebekæmpelsen og afvejer den sundhedsmæssige risiko forbundet med rotteforekomst i forhold til risikoen for smitte med coronavirus.”

For sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus i forbindelse med rottebekæmpelse henviser Miljøstyrelsen til Sundhedsstyrelsens hjemmeside for de sidste nye anbefalinger på området.