Orientering om bekæmpelse af rotter i forbindelse med coronavirus/COVID-19

26-03-2020
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen er blevet bekendt med, at flere kommuner benytter sig af, at aflevere rottefælder uden for døren og så overlade opstilling og tømning af fælderne til borgeren.

Det at stille fælder udenfor døren, så borgeren selv skal stille dem op og tømme dem, vil ikke altid være en effektiv rottebekæmpelse. I nogle tilfælde er en røgprøve eller TV-inspektion ikke tilstrækkeligt til at afgøre hvor rotterne kommer fra. I disse tilfælde kan det være nødvendigt, at rottebekæmperen selv kommer ind og finder årsagen til rottetilholdet. Der kan også være tilfælde, hvor der er mange rotter eller borgeren ikke selv er i stand til at sætte rottefælder op, og her skal kommunen stadigvæk sikre en effektiv rottebekæmpelse, selv om borgeren er smittet med corona. Det er kommunen der i de enkelte tilfælde må foretage en konkret afvejning af de sundhedsmæssige risici forbundet med rotteforekomst i forhold til risikoen for smitte med corona.

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt for rottebekæmperen at komme ind, er det vigtigt, at rottebekæmperen beskytter sig i henhold til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Såfremt årsagen til rottetilholdet er fundet, og borgeren selv kan og vil stille fælder op, skal borgeren instrueres i opsætning, og tømning samt hygiejnekrav i den forbindelse. Borgeren bør også tilbydes handsker, der kan modstå mikroorganismer og poser til bortskaffelse af rotterne. Herudover bør tilsyn med bekæmpelsen (telefonisk eller gennem samtaler fra vindue) sættes op - eksempelvis to til tre gange om ugen for at guide borgeren.