Opsamling på manglende indvindingsoplande til almene vandforsyninger

31-03-2020

Miljøstyrelsen ønsker kommunernes hjælp til identificering af indvindingsoplande til almene vandforsyninger, som mangler i datasæt på Danmarks Arealinformation og MiljøGIS.

Miljøstyrelsen afgrænser indvindingsoplande til almene vandforsyninger, som udstilles i datasættene Indvindingsoplande uden for OSD og Indvindingsoplande inden for OSDDanmarks Arealinformation og MiljøGIS. Miljøstyrelsen er bekendt med, at der mangler ca. 150 indvindingsoplande på landsplan. Det drejer sig primært om indvindingsoplande inden for OSD. De manglende indvindingsoplande inden for OSD forventes at være afgrænset før 2013, da der ikke har været en systematisk opsamling af disse før. Såfremt indvindingsoplandene kan genfindes af Miljøstyrelsen, og forudsætningerne for afgrænsningen ikke er væsentligt ændret, kan oplandene inddrages i datasættene.

Miljøstyrelsen vil derfor gerne opfordre kommunerne til at gennemgå datasættene og sende en mail med anlægsnavn og anlægsid på evt. manglende indvindingsoplande til aktive almene vandforsyninger. Mailen sendes til Obfuscated Email, med journalnr. 2020-12622 i emnefeltet. Miljøstyrelsen foretager opsamling af henvendelser 1. juni 2020.

Der gøres opmærksom på, at opsamlingen udelukkende vedrører indvindingsoplande, som er afgrænset i grundvandskortlægningen. Såfremt kommunen selv har afgrænset nye indvindingsoplande siden endt kortlægning, vil disse blive betragtet som en kortlægningsopgave, der kræver kvalitetssikring i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer, inden de kan inddrages i datasættene.