Opfordring til at indsende nye notifikationsanmeldelser vedrørende import og eksport af affald digitalt

20-03-2020
Import og eksport af affald

Miljøstyrelsen vil gerne opfordre til, at nye anmeldelser vedrørende import og eksport af affald indsendes digitalt.

Anmeldelser vedrørende import og eksport af affald kan indsendes digitalt via mail til Obfuscated Email, hvor man sender hele anmeldelsen i pdf-filer.

Anmeldelsen kan både sendes som én samlet pdf-fil eller som flere pdf-filer.

Anmeldelsesformularen (bilag 1A) skal dog stadig være påført underskrifter med blå kuglepen eller NemID medarbejdersignaturer (digital signatur). Endvidere skal originale sikkerhedsstillelser indsendes som fysisk post.

Har man ikke digital medarbejdersignatur, kan anmeldelsen og tilhørende bilag sendes på mail og kun den originale anmeldelsesformular indsendes herefter som fysisk post til Miljøstyrelsen.