Ny rapport specificerer ”Forberedelse med henblik på genbrug” (FtG) og kortlægger aktører der udfører FtG

26-03-2020
Affald

For at kunne angive den korrekte mængde af affald, der genanvendes i Danmark, skal det affald der undergår behandlingen ”forberedelse med henblik på genbrug” medregnes. Dette er hidtil sket i mangelfuldt omfang pga. manglende dataindberetninger. Med dette for øje kortlægger denne nye rapport aktører der udfører FtG samt de mest almindelige affaldsfraktioner, der undergår FtG.

Når Danmarks nationale genanvendelsesprocent opgøres, sker udregningen af denne på baggrund af data indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). Revideringen af affaldsdirektivet i 2018 har afstedkommet, at Miljøstyrelsen i sin beregning af genanvendelse skal medtage affald, der forberedes med henblik på genbrug (FtG). Imidlertid mangler der indberetninger i ADS fra de aktører der foretager FtG, og dermed mangler der også viden om mængde og fraktioner af det affald, der forberedes til genbrug. Denne rapport har til formål at foretage en kortlægning, således at det gøres klart for Miljøstyrelsen, hvor dataindberetningerne mangler. Kortlægningen bruges som led i arbejdet med, at beregningen af den nationale genanvendelsesprocent på sigt kan blive mere korrekt. Rapporten henviser til en oversigt over aktører, som ikke er publiceret her. Miljøstyrelsen kan kontaktes ved interesse for denne.

Læs hele rapporten her: Forberedelse til genbrug