Ny rapport om udsving på mængder i ADS på grund af eksterne faktorer

26-03-2020
Affald

Følgende rapport viser, at der i ADS forekommer udsving i affaldsmængderne for pap, haveaffald, stort brændbart, roejord og træ, som følge af variationer i affaldets vandindhold undervejs i behandlingskæden. Der forekommer altså udsving, som ikke direkte skyldes udsving i affaldsmængderne.

I Affaldsdatasystemet (ADS) forekommer der udsving i de indberettede affaldsmængder, som ikke direkte skyldes udsving i affaldsgenereringen for bestemte affaldsfraktioner. Omfanget af dette er vigtigt for Miljøstyrelsen at kende, idet disse data anvendes, når den nationale genanvendelse opgøres. Følgende rapport undersøger fugt/vandindhold og andre faktorer som årsager til udsving i affaldsmængderne. Rapporten belyser hvilke affaldsfraktioner der påvirkes af fugt, hvor meget vægten af hver enkel fraktion kan blive påvirket af fugt eller andre faktorer, og dermed hvor meget mængden af hver affaldsfraktion kan variere i årlige udsving.

Læs hele rapporten her: Udsving på mængder i ADS på grund af eksterne faktorer