Ny rapport om asbestfrie eternittagplader

05-03-2020
Affald

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet et litteraturstudiet der undersøger, om der kan forekomme en udvaskning af problematiske stoffer til grundvand og overfladevand, hvis nedknuste asbestfrie eternittagplader nyttiggøres til bygge-og anlægsarbejde.

Læs rapporten her