Ny rapport kortlægger nuværende status for bioplastik

03-03-2020
Affald

Biobaseret og bionedbrydeligt plastik udgør fortsat en lille del af det samlede plastikforbrug, men produktionskapaciteten er i vækst.

Bioplastik, biobaseret plastik og bionedbrydeligt plastik. Det er fortsat svært for mange at skelne betydningen af de forskellige begreber. Der har endvidere været et behov for at skabe et overblik over bl.a. markedsførte mængder, eksisterende standarder, påvirkning på affaldshåndtering og genanvendelse samt generel viden om nedbrydning under forskellige forhold.

Derfor har Eunomia for Miljøstyrelsen gennemført et studie af den nuværende status for biobaseret og bionedbrydeligt plastik. Studiet bygger videre på en tilsvarende kortlægning, Eunomia har udført for det norske Miljødirektorat.

Bioplastik dækker over flere forskellige typer plastik
Biobaseret plastik er plastik, der helt eller delvist stammer fra biologiske råvarer. Biobaseret plastik er ikke nødvendigvis bionedbrydelig. F.eks. kan PET, som bruges til bl.a. drikkevareemballager, fremstilles helt eller delvist af biobaserede råvarer.

Biobaserede udgaver af typiske plastiktyper som PET, PP og PE kaldes drop-in polymerer og er identiske med de fossilbaserede udgaver. Drop-in biobaseret plastik kan genbruges og genanvendes på lige fod med fossilt plastik.

Bionedbrydelig plastik kan være både fossilt- og biobaseret og er designet til at nedbrydes under specifikke forhold. Bionedbrydelig plastik nedbrydes således ikke ens, hvis overhovedet, i alle miljøer.

Fortsat begrænset marked for bionedbrydelig og biobaseret plastik
Det vurderes, at det samlede marked for biobaseret og bionedbrydelig plastik udgør under 1 % af det samlede globale marked for plastik, og at produktionskapaciteten for biobaseret og bionedbrydelig plastik vil vokse med 2 – 3 % årligt. I Danmark vurderes den typiske anvendelse at være poser til madaffald, hvor der på globalt plan også benyttes bionedbrydelig plastik til emballage og bæreposer.

Bionedbrydelig plastik nedbrydes ikke i biogasanlæg
Kortlægningen påpeger, at affaldshåndteringen er afgørende, for om bionedbrydelig plastik kan håndteres. Bionedbrydelig plastik, der er designet til at nedbrydes ved industriel kompostering, nedbrydes ikke eller kun delvist ved bioforgasning eller i naturen.

Bioforgasning er den mest anvendte behandlingsform af madaffald i Danmark, derfor fjernes den bionedbrydelige plastik på de fleste anlæg sammen med øvrige urenheder på forbehandlingsanlæg inden bioforgasningen. Dette gøres for at forhindre plastikrester sætter sig fast i anlæg eller, spredes på landbrugsjord med i den afgassede biomasse. De udsorterede urenheder fra forbehandlingsanlæg sendes videre til forbrænding.

Hvordan kan bionedbrydelig plastik bruges i Danmark
Rapporten er første step i forhold til at kortlægge, hvor der kan være mulige anvendelsesmuligheder for bionedbrydelig plastik for at nedbringe klima- og miljøpåvirkninger ved forbrug af fossilt baseret plastik. Det kan bl.a. være produkter, hvis anvendelse gør, at de er svære at indsamle. Det kan være produkter som haglskåle fra jagtpatroner, afdækningsfilm til f.eks. landbrug eller beskyttelse af nye træer.

Rapporten er udarbejdet på engelsk og kan læses her

Læs det norske miljødirektorats rapport her