Ny plan sætter ind mod invasive rovdyr

27-03-2020
Invasive arter

Grænseovervågning, natsigte, fælder og GPS-halsbånd er nogle af midlerne i en ny forvaltningsplan, der skal styrke bekæmpelsen af mårhund og mink. Samtidig skal vaskebjørnen holdes ude af Danmark.

De ser måske bløde og søde ud. Men de tre invasive arter mink, mårhund og vaskebjørn udgør en stigende trussel mod flere af Danmarks hjemmehørende dyrearter. Desuden kan vaskebjørnen bære på en parasit, der kan medføre hjerneskader ved overførsel til mennesker.

Derfor lanceres i dag en ny forvaltningsplan, der skal koordinere bekæmpelsen af de tre invasive rovdyr. Det er første gang, der laves en samlet plan for indsatsen mod invasive rovdyr, og der har ikke tidligere været en plan for bekæmpelse af vaskebjørn i Danmark.

Blandt planens nye virkemidler finder man blandt andet brug af natsigte, mulighed for at jage vaskebjørnen døgnet rundt samt overvågning af vaskebjørn ved hjælp af vildtkameraer ved den dansk-tyske grænse. Samtidig bygges der videre på tidligere erfaringer med fælder og lokkemad, vildtkameraer med SMS-varsel samt brug af mårhunde med GPS-halsbånd, som kan opspore andre mårhunde i områder, hvor man frygter spredning.

Endelig har planen fokus på at understøtte frivillige jægere og andre naturbrugere, som vil tage kampen op mod de invasive rovdyr.

Planen er blevet til med input fra både jægere, grønne organisationer og Dyrenes Beskyttelse. Den nye plan sikrer, at jægerne har effektive værktøjer til rådighed, samtidig med at bekæmpelsen foregår på en forsvarlig måde.

Hidtil har der kun været enkelte fund af vaskebjørn herhjemme, men i Tyskland truer store bestande blandt andet fugle, små pattedyr og padder. Her lever mange vaskebjørne desuden i byområder, hvor de går på rov i haver eller skraldespande. Alene i 2018 blev der i Tyskland nedlagt og trafikdræbt 170.000 vaskebjørne.

Den nye forvaltningsplan lægger derfor også op til et samarbejde med de tyske myndigheder om blandt andet opsætning af vildtkameraer langs grænsen, så man kan målrette bekæmpelsen i områder med indvandrende vaskebjørne eller mårhunde.

Ved fund af ét af de tre invasive rovdyr i naturen kan man indberette det på invasive-arter.dk

Den nye forvaltningsplan gælder fra i dag. Du kan læse den her.

For yderligere information, kontakt venligst: Mariann Chriel, specialkonsulent, Miljøstyrelsen på mobil: 21577075

Fakta:

Forvaltningsplanen skal sikre målrettet og effektiv bekæmpelse, begrænse yderligere spredning og understøtte frivilliges indsats i bekæmpelsen. Desuden skal planen udbygge viden på området.

Der er på Finansloven afsat 11 mio. kroner årligt til forebyggelse og håndtering af invasive arter i Danmark.

Miljøminister Lea Wermelin har forud for planen givet grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge lysforstærkende natsigte monteret på jagtvåben til at regulere mårhund og vaskebjørn, der begge er nataktive.