Midlertidig dispensation for miljøzonereglerne forlænges

24-03-2020
Luft

Den midlertidige dispensation for miljøzonereglerne forlænges frem til og med den 14. april 2020. Det sker for at gøre det nemt og hurtigt at få varer ud i butikkerne.

I går meddelte regeringen, at restriktionerne som følge af situationen med COVID-19 forlænges til og med påske. Derfor bliver den midlertidige dispensation for miljøzonereglerne forlænget tilsvarende med henblik på at støtte en hurtig levering af varer til butikkerne.

Der er i dag miljøzoner i København/Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Med miljøzonerne stilles der krav om, at de ældste dieseldrevne lastbiler og busser skal have et partikelfilter for at må køre i zonen.

Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at der er helt særlige omstændigheder, som nødvendiggør, at den midlertidige dispensation forlænges.

Dispensationen gælder for lastbiler, som benyttes til levering af dagligvarer. Lastbiler, der ikke efterlever partikelfilterkravet, kan dermed få adgang til miljøzonerne.

Dispensationen forlænger den tidligere meddelte dispensation. Dispensationen træder i kraft pr. 25. marts og vil være gældende i en tidsbegrænset periode til og med 14. april.

For yderligere oplysninger:

Jytte Boll Illerup, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, 20 68 07 31